Tervetuloa Voimaa elokuvasta -hankkeen verkkosivuille ja blogiin!

Tämän verkkosivun ja blogin kautta välitämme tietoa hankkeen etenemisestä, kehitystyöstä ja tuloksista. Maaliskuussa avattavassa Podcast -osiossa voit kuunnella asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneidemme kokemuksia ja näkemyksiä elokuvaklubimallista.
Tervetuloa seuraamaan Voimaa elokuvasta!

Voimaa elokuvasta – elokuvaklubi Ohjaamo Helsingissä

Voimaa elokuvasta – hanke
Voimaa elokuvasta – yhteisöllinen elokuvaklubi (1.3.2018–31.9.2019) on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittama hanke, joka kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, erityistavoitteena 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Voimaa elokuvasta -hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja työttömien nuorten sekä maahanmuuttajataustaisten sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn lisäämiseksi.

Hankkeessa pilotoidaan uutta elokuvaklubitoimintamallia oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajataustaisten sekä nuorten työttömien kohderyhmässä, jonka sosiaalinen osallisuus on uhattuna.

Asiantuntijaryhmässä yhteiskehiteltyä elokuvaklubien fasilitointimenetelmää testataan ja kehitetään pilotoinnin aikana. Elokuvaklubimalli tukee maahanmuuttajien kahdensuuntaista kotoutumista, sosiaalista eheyttä sekä työelämään suuntautuvien tavoitteiden edistämistä.

Voimaa elokuvasta -hankkeessa luodaan pilotin kokemuspohjaan kiinnittyvä malli uuden elokuvaklubitoiminnan ja fasilitointimenetelmän hyödyntämisestä maahanmuuttajien kotouttamistyössä sekä työttömien nuorten työllistymisen tukemisessa.

Voimaa elokuvasta -hankkeen tuloksena syntyvä elokuvaklubikonsepti ja fasilitointimenetelmä ovat mallinnettavissa myös terveyden ja hyvinvoinnin aloille, sosiaalialalle sekä nuorisotyöhön.

Voimaa elokuvasta:

  • kehittää elokuvaklubitoiminnan mallin
  • kehittää fasilitointimenetelmän ohjattuun elokuvan jälkeiseen ryhmäkeskusteluun
  • pilotoi elokuvaklubimallia Ohjaamo Helsingissä
  • järjestää Voimaa elokuvasta -ohjaajakoulutuksia
  • järjestää elokuvaklubin juurruttamisvierailuja Integrify Oy:ssä, Helsingin NMKY:ssä, Kalastaman Vapaakaupungin Olohuoneessa kauppakeskus REDIssä, Arabian katufestivaalilla sekä yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa
  • tuottaa Voimaa elokuvasta -käyttöoppaan ja välittää tietoa hyvistä käytännöistä ja teemaan liittyvistä tutkimuksista ja kehittämistyöstä

Johanna Wartio
Projektipäällikkö
Kulttuurituotannon lehtori